U bent hier: Home  »  Bewindvoering

Bewindvoering 

Wat is bewindvoering?

Via bewindvoering worden alleen financiële zaken geregeld voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. Een bewindvoerder neemt het beheer van uw geldzaken over. Bewindvoering wordt uitgesproken voor onbepaalde tijd.

Redenen voor bewindvoering

  • Sommige mensen kunnen door hun lichamelijke of geestelijke situatie niet meer zelf hun financiën beheren.
  • Bewindvoering kan ook worden aangevraagd bij verkwisting of problematische schulden.

Nut van een bewindvoerder

Aan de ene kant beschermt een bewindvoerder u ertegen dat anderen op financieel gebied misbruik van u maken. Andersom kan hij voorkómen dat u zichzelf of anderen benadeelt.

De rechten van een bewindvoerder

Een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken en mag namens u een handtekening zetten onder financiële stukken. 

Hoe start bewindvoering?

U kunt bewindvoering zelf aanvragen via een verzoek bij de kantonrechter, maar ook familieleden kunnen dit voor u doen. Als u kiest voor Myrtax Bewindvoering dan voegen wij een bereidverklaring toe bij het verzoek tot onderbewindstelling.
Hiermee geven wij aan dat wij bereid zijn om uw bewindvoerder te worden.

Plichten bewindvoerder

Jaarlijks legt Myrtax Bewindvoering verplicht zowel aan u als aan de kantonrechter rekening en verantwoording af over het gevoerde bewind. Dit is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven over het voorgaande jaar. Tevens zal er een overzicht in staan van de schulden die er mogelijk zijn en de aflossingen die daarop hebben plaatsgevonden.

Wie betaalt kosten bewindvoering?

Uitgangspunt is dat u de kosten van beschermingsbewind zelf moet betalen. Als u onvoldoende inkomsten of vermogen hebt om de kosten te betalen, dan vragen wij namens u bijzondere bijstand aan bij de gemeente waar u woont.
De gemeente berekent vervolgens of u draagkracht heeft. Is dit het geval dan betaalt u de kosten zelf. Is dit niet het geval, dan zal de gemeente de kosten vergoeden.


Contactgegevens

Bezoekadres

Gezellenlaan 7
7005 AX Doetinchem

Postadres

Postbus 822
7000 AV Doetinchem
U kunt ons bereiken op:

0314 - 200 121

Voor vragen:

info@myrtax.eu