U bent hier: Home  »  Curatele

Curatele 

Myrtax Bewindvoering biedt ook curatele aan. Hieronder leggen wij uit wat curatele inhoudt.

Wat is curatele?

Iemand die onder curatele staat mag geen beslissingen meer nemen over belangrijke persoonlijke, zakelijke en financiële handelingen. Curatele is een maatregel voor mensen die hun financiële en persoonlijke belangen niet zelf kunnen behartigen. 

De persoon die onder curatele staat, moet voor alle beslissingen toestemming vragen aan de curator. 

Gevolgen van curatele

Iemand die onder curatele staat, verliest zijn handelingsbekwaamheid. Hij of zij heeft toestemming van de curator nodig voor alle rechtshandelingen, bijvoorbeeld:

  • iets kopen of huren;
  • een testament laten maken;
  • een samenlevingscontract aangaan;
  • persoonlijke verzorging.

De curator moet de persoon zo veel mogelijk betrekken bij de te nemen beslissingen. Als de persoon zelf geen beslissingen kan nemen, is hij 'wilsonbekwaam'. In dat geval beslist de curator. Als het gaat om een medisch onderzoek of behandeling, beslist de behandelend arts.

Voor wie is curatele bedoeld?

Curatele is bedoeld voor volwassenen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) overziet.

Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld als hij:

  • Een geestelijke stoornis heeft waardoor hij (tijdelijk) niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen. Denk bijvoorbeeld aan een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie.
  • Zeer onverantwoord omgaat met geld.
  • Door drankmisbruik zijn belangen niet meer kan behartigen, of in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

Curatele aanvragen

Curatele wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de rechtbank. Dit moet een rechtbank zijn in het rechtsgebied waar de persoon woont voor wie de ondercuratelestelling wordt aangevraagd. 

U kunt ondercuratelestelling voor uzelf aanvragen. Eveneens kunnen uw partner en familieleden zo'n verzoek indienen, als zij familieleden tot in de 4e graad zijn. Degene die curatele aanvraagt of voor wie het wordt aangevraagd, moet in Nederland wonen. Deze persoon hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben.

Verschil tussen curatele en mentorschap of bewind

Naast curatele en bewindvoering is er mentorschap. Alle drie de maatregelen zijn vooral bedoeld om de personen te beschermen tegen misbruik. Er zijn wel verschillen:

  • Bewind gaat alleen over financiële belangen.
  • Mentorschap gaat alleen over persoonlijke belangen.

Curatele is dus de meest vergaande maatregel omdat daar zowel financiële als persoonlijke belangen door een curator behartigd worden. De curator vertegenwoordigt de betrokkene en beschermt hem en zijn geld.

 
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Gezellenlaan 7
7005 AX Doetinchem

Postadres

Postbus 822
7000 AV Doetinchem
U kunt ons bereiken op:

0314 - 200 121

Voor vragen:

info@myrtax.eu