U bent hier: Home  »  Veelgestelde vragen (introteks

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van antwoorden op de meest gestelde vragen over onze dienstverlening

Wanneer krijg ik mijn leefgeld?

Uw leefgeld wordt normaal gesproken iedere maandag aan u overgemaakt.

Wat gebeurt er als er te weinig saldo is om mijn leefgeld over te maken?

Dit proberen wij natuurlijk te voorkomen, maar als deze situatie zich voor doet, zullen wij datgene wat overgemaakt kan worden naar u over maken en het restant ontvangt u dan zo snel mogelijk.

Wat moet ik zelf nog doen als ik onder bewind sta bij Myrtax Bewindvoering?

U dient ons altijd op de hoogte te houden van veranderingen in uw leven. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat u gaat samen wonen, dat er een baby is geboren, dat u verhuist, kortom alles wat van invloed is op uw financiële huishouding dienen wij te weten.

Wat moet ik doen als er een deurwaarder bij mij aan de deur komt terwijl ik onder bewind sta.

Als er een deurwaarder bij u aan de deur komt terwijl u bij ons onder bewind staat, verwijst u hem of haar naar ons kantoor. Zorg er dan ook altijd voor dat u de beschikking van de rechtbank waarin staat dat u onder bewind staat, altijd direct tevoorschijn kan halen zodat u deze beschikking ook kunt laten zien aan de deurwaarder.

Mag er beslag gelegd worden op mijn inkomen als ik onder bewind sta?

Er mag beslag gelegd worden op uw inkomen als u onder bewind staat. Dit mag echter alleen als de rechter daar toestemming voor heeft gegeven. Op het moment dat er beslag wordt gelegd, is het onze taak om te controleren of de beslaglegger rekening houdt met de juiste beslagvrije voet. Dit is het bedrag waar u tenminste recht op hebt om van te kunnen leven. Dit bedrag is niet voor iedereen gelijk. Indien blijkt dat de beslagvrije voet niet goed wordt gehanteerd, maken wij bezwaar bij de beslaglegger en verzoeken wij deze om de beslagvrije voet aan te passen.

Krijg ik geen post meer als ik onder bewind sta?

Op het moment dat wij de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, worden alle bij ons bekende instanties en schuldeisers door ons aangeschreven met het verzoek om alle post, tot nader bericht naar ons te sturen. Niet iedere instantie of schuldeiser doet dit. Het kan dus voorkomen dat u nog steeds post ontvangt. Wij vragen dan ook aan u om dit dan zo snel mogelijk door te sturen via de mail of per post.

Hoe kan ik zien wat jullie met mijn geld doen?

Wij maken gebruik van het softwareprogramma IBS. Dit programma beschikt ook over een mogelijkheid voor cliënten om in te loggen. U krijgt een mail met daarin de voor u geldende inloggegevens. Hiermee kunt u inzicht krijgen in uw beheerrekening en alle transacties die daar op plaats vinden. Tevens ziet u, indien aanwezig, een overzicht van uw schulden. U kunt inloggen op uw pc, laptop, tablet of mobiele telefoon.

Hoe kan ik extra geld aanvragen?

U kunt extra geld aanvragen door aan de bovenzijde van de pagina te klikken op login. Hierna dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Vervolgens kunt u in het systeem zelf extra geld aanvragen. Volgt u hiervoor de stappen die zijn vermeldt in de bijlage die u van ons heeft ontvangen bij het versturen van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U krijgt dezelfde dag een terugkoppeling via het systeem of uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd. Indien u voorgaande mogelijkheid niet heeft, kunt u via de mail of via de telefoon extra geld aanvragen. U krijgt van ons dezelfde dag bericht of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd. In alle gevallen geldt dat het door u aangevraagde extra geld de volgende werkdag op uw rekening staat als het is goedgekeurd.

Wanneer wordt het leefgeld betaald als de maandag een feestdag is?

Indien een feestdag op een maandag valt, zal het leefgeld de volgende werkdag worden overgemaakt naar uw leefgeldrekening.

Krijg ik het gehele vakantiegeld op mijn leefgeldrekening gestort?

Als uw vakantiegeld binnen komt op de beheerrekening wordt bij cliënten die geen schulden of achterstanden hebben, het gehele bedrag naar uw leefgeldrekening overgemaakt. Indien u dit bedrag in delen wenst te ontvangen, kunt u daar natuurlijk met ons afspraken over maken. Voor mensen met problematische schulden geldt dat op het moment van binnen komen van het vakantiegeld, de financiële afdeling beoordeelt of er een gedeelte kan worden overgemaakt naar u. U dient te beseffen dat dit niet vanzelfsprekend is. Het kan dus gebeuren dat u van uw vakantiegeld niets overgemaakt krijgt.

Is bewindvoering hetzelfde als schuldsanering?

Bewindvoering en schuldsanering is niet hetzelfde. Een bewindvoerder is in eerste instantie aangesteld door de rechter om het geld van u goed te beheren en er voor te zorgen dat uw vaste lasten worden betaald en er op die manier geen nieuwe schulden worden gemaakt. Dit kan alleen natuurlijk als er voldoende inkomsten zijn. Indien de financiële positie het toelaat, kunnen wij betalingsregelingen treffen met schuldeisers. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de hoogte van de schulden en het aantal schuldeisers. Als blijkt dat het niet mogelijk is om als bewindvoerder er voor te zorgen dat uw schulden kunnen worden opgelost, zullen wij u aanmelden bij een schuldhulpverleningsorganisatie. Zij zullen dan proberen om een minnelijke schuldsaneringsregeling te starten. Mocht dit niet lukken, dan kan er bij de rechter een verzoek worden ingediend om toegelaten te worden tot de WSNP ( Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen ) Het is natuurlijk van het allergrootste belang dat u er zelf ook voor zorgt dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Denkt u hier bijvoorbeeld aan het krijgen van boetes door zonder geldig vervoersbewijs te reizen. Het ontstaan van nieuwe schulden staat een schuldsaneringstraject in de weg!

Als ik wil stoppen met de bewindvoering, kan dat?

Indien u zelf het verzoek tot onder bewindstelling hebt aangevraagd en het bewind is uitgesproken op basis van problematische schulden, dan kunt u zelf de rechtbank verzoeken om het bewind op te laten heffen als u van mening bent dat u alles zelf weer kunt regelen. Het is overigens ook zo dat de rechtbank na 5 jaar ook toetst of er nog schulden zijn. Is dit niet het geval, dan zal de rechtbank zeer waarschijnlijk het bewind opheffen. Indien het bewind is uitgesproken op basis van lichamelijke of geestelijke omstandigheden, zal de rechter altijd navraag doen bij de bewindvoerder of bij de instelling die de cliënt begeleidt. Indien zij van mening zijn dat u het zelf weer kunt, dan zal de rechter het bewind opheffen. Indien dit niet het geval is, dient u er van uit te gaan dat het bewind voort duurt.

Kan ik overstappen naar jullie als ik ontevreden ben over mijn huidige bewindvoerder?

In principe is dat mogelijk. Wij verzoeken u wel om eerst met de huidige bewindvoerder eventuele problemen te bespreken en te kijken of er toch geen mogelijkheid is om de samenwerking voort te zetten. Indien blijkt dat dit echt niet kan, zullen wij contact opnemen met de huidige bewindvoerder en trachten wij er samen voor te zorgen dat een overstap zo soepel mogelijk verloopt.

Kan ik blijven internetbankieren als ik onder bewind sta?

U krijgt geen toegang meer tot internet bankieren. Dit wordt automatisch stopgezet als wij de bank informeren dat u bij ons onder bewind staat.

Hoeveel leefgeld krijg ik per week?

Wij hanteren de volgende bedragen voor als leefgeld: 1 persoons huishouden € 50,00 per week Iedere persoon meer € 10,00 per week meer 1 persoon die verblijft in instelling € 30,00 per week Wij houden als bewindvoerder geen rekening met keuzes die u maakt. Indien u bijvoorbeeld er voor kiest om direct na ontvangst van het leefgeld 5 pakjes sigaretten te kopen en vervolgens aan het einde van de week bij ons aangeeft dat u geld op is en u nog boodschappen moet halen, krijgt u geen extra geld. Indien u nog luiers en babyvoeding moet kopen voor uw kind, zullen wij dat, indien dit financieel mogelijk is, buiten het leefgeld om naar u overmaken. Indien u in het bezit bent van een auto die voor het bereiken van werk noodzakelijk is, zullen wij benzinegeld apart overmaken. Indien u naar uw werk reist met het openbaar vervoer, zullen wij een abonnement voor u verzorgen of wordt er reisgeld naar u overgemaakt.

Hoe snel wordt mijn mail beantwoord?

Wij streven er naar om uw mail binnen 48 uur( op werkdagen) te beantwoorden. Dit lukt echter niet altijd. Hebt u er begrip voor als het in vakantieperiodes iets langer duurt. Wij maken wel zo veel mogelijk een selectie in de mail. Mailtjes die betrekking hebben op extra geld, proberen wij zo snel mogelijk te behandelen. Mocht het nu zijn dat het te lang duurt voordat u antwoord krijgt, stuur dan even een reminder.

Hoe weet ik of jullie het werk goed doen?

Wij willen transparant zijn naar u toe. Vandaar dat u ook zelf in kunt loggen in ons softwaresysteem IBS. Daarnaast sturen wij, indien daar behoefte aan is, maandelijks overzichten van de transacties op de beheerrekening per post of mail naar u toe als u niet in kunt loggen in IBS. Uiteindelijk dienen wij ieder jaar ook aan de rechter te laten zien wat wij met uw geld hebben gedaan. Dit is de rekening en verantwoording. Indien u zelf in staat bent om deze rekening en verantwoording te begrijpen, sturen wij deze eerst naar u op en vragen wij u om dit te controleren en, indien akkoord, te ondertekenen. Na ontvangst sturen wij deze dan op naar de rechtbank.

Als ik een klacht heb, wat moet ik dan doen?

Als u een klacht hebt, stellen wij het op prijs als u dit eerst met ons bespreekt. Indien wij er dan samen niet uit komen, kunt u schriftelijk uw klacht indienen. Hierna wordt de klacht behandeld en krijgt u zo snel mogelijk antwoord. Bent u van mening dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u een klacht indienen bij de rechtbank. De rechter zal dan ons vragen om op de klacht te reageren en daarna zal er waarschijnlijk een zitting worden vastgesteld waarvoor wij dan net als u worden uitgenodigd. De rechter zal dan uiteindelijk beoordelen of de door u ingediende klacht terecht is of niet.

Jullie hebben een kantoor in Doetinchem, maar ik woon in Rotterdam. Hoe krijg ik jullie te spreken?

U kunt ons iedere werkdag telefonisch bereiken van 09.30 uur tot 12.00 uur. Daarnaast kunt u ons 24 uur per dag een mail sturen. Wij hebben een bewindvoerder die in Rotterdam woont, dus de afstand is voor ons geen enkel probleem. Wij komen op verzoek bij u thuis om zaken te bespreken. Onze bewindvoerder gaat mee naar de zittingen inzake de onderbewindstelling.

Moet ik de kosten voor de bewindvoering zelf betalen?

Als u onder bewind bent gesteld, vragen wij voor u bijzondere bijstand aan bij de gemeente waar u woont. De gemeente beoordeelt vervolgens of u wel of geen draagkracht heeft om de kosten zelf te voldoen. Indien u een inkomen op bijstandsniveau heeft, wordt vrijwel altijd het tarief voor de bewindvoeringskosten en de intake door de gemeente vergoedt. Indien u een baan, of een ander soort uitkering heeft en als gevolg daarvan een hoger inkomen, zult u zeer waarschijnlijk de kosten helemaal zelf of een gedeelte daarvan moeten betalen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Gezellenlaan 7
7005 AX Doetinchem

Postadres

Postbus 822
7000 AV Doetinchem
U kunt ons bereiken op:

0314 - 200 121

Voor vragen:

info@myrtax.eu