Wat is bewindvoering?

Bij bewindvoering worden alleen financiële zaken geregeld voor mensen die dat zelf tijdelijk of langdurig niet meer kunnen. Een bewindvoerder neemt het beheer van uw geldzaken over.

Wat is de rol van een bewindvoerder?

Er zijn 2 verschillende gronden op basis waarvan bewindvoering aangevraagd kan worden:

  1. Door lichamelijke en/of geestelijke problematiek.
  2. Bij verkwisting en/of problematische schulden.

Aan de ene kant beschermt een bewindvoerder u ertegen dat anderen op financieel gebied misbruik van u maken. Andersom kan hij voorkómen dat u uzelf of anderen benadeelt. Een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken en mag namens u een handtekening zetten onder financiële stukken.

Hulp bij aanvragen

U kunt bewindvoering zelf aanvragen via een verzoek bij de kantonrechter, maar ook familieleden of hulpverlening kunnen dit voor u doen.

Als u kiest voor Myrtax Bewindvoering dan voegen wij een bereidverklaring toe bij het verzoek tot onderbewindstelling.

Hiermee geven wij aan dat wij bereid zijn om uw bewindvoerder te worden.

Hulp bij aanvragen

Hoe lang duurt bewindvoering?

Bewindvoering wordt uitgesproken voor onbepaalde tijd als er sprake is van een geestelijke / lichamelijke grond. Het bewind kan dan eventueel weer opgeheven worden als aangetoond kan worden dat de grond niet meer aanwezig is. Minstens 1x per 5 jaar is de bewindvoerder verplicht om samen met betrokkene het bewind te evalueren t.o.v. de rechtbank. Hierin wordt dan ook de noodzaak van het bewind besproken.

Wanneer het bewind is uitgesproken o.b.v. verkwisting en/of problematische schulden is het tegenwoordig mogelijk dat het bewind al wordt uitgesproken met een einddatum. Ook zijn wij als bewindvoerder verplicht om het bewind te evalueren wanneer de schulden niet meer problematisch zijn of zijn afgelost en zal daarmee het bewind tot een einde kunnen komen.

Tijdens het bewind is het mogelijk om een zelfredzaamheidstraject te starten in overleg met uw bewindvoerder. Er zal dan samen met uw bewindvoerder gekeken worden wat u nodig heeft om op den duur uw financiën weer zelf te kunnen gaan beheren. Ook is het mogelijk om de eerste periode na het beëindigen van het bewind gebruik te maken van budgetbeheer bij ons kantoor.

Wat zijn de plichten van een bewindvoerder?

Jaarlijks legt Myrtax Bewindvoering verplicht zowel aan u als aan de kantonrechter rekening en verantwoording af over het gevoerde bewind.

Dit is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven over het voorgaande jaar.

Tevens zal er een overzicht in staan van de schulden die er mogelijk zijn en de aflossingen die daarop hebben plaatsgevonden.

Wat kost bewindvoering en wie moet dit betalen?

Uitgangspunt is dat u de kosten van beschermingsbewind zelf moet betalen. Als u onvoldoende inkomsten of vermogen hebt om de kosten te betalen, dan vragen wij namens u bijzondere bijstand aan bij de gemeente waar u woont. De gemeente berekent vervolgens of u draagkracht heeft. Is dit het geval dan betaalt u de kosten (gedeeltelijk) zelf. Is dit niet het geval, dan zal de gemeente de kosten aan u vergoeden.

Kosten

Heeft u iemand in uw omgeving waarbij bewindvoering een goed middel is om diegene te beschermen, kijk dan op onze pagina intake en/of neem dan contact met ons op. Bewindvoering kan ook in combinatie met mentorschap.

Heeft u een uw vraag?

Bel ons, stuur een mail of stel uw vraag via onderstaand formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op. Heeft u geen reactie ontvangen of is het een spoedgeval? Neem dan altijd eerst telefonisch contact met ons op.

Uw naam: *
Uw e-mailadres: *
Uw telefoonnr:
Uw woonplaats:
Vraag: *
 
 
* Verplichte velden
Myrtax Bewindvoering Gezellenlaan 7, 7005 AX Doetinchem
Kvk: 64686663 IBAN: NL37ABNA0589492950
Email: info@myrtax.eu

Bel ons op 0314 - 200 121
Copyright Myrtax Bewindvoering 2021 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design