Veel gestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van antwoorden op de meest gestelde vragen over onze dienstverlening.

Leefgeld en extra geld

Hoeveel leefgeld krijg ik per week?

Elk budget is anders en elke persoon is anders. Over het algemeen hanteren wij de volgende bedragen als leefgeld, mits het budget het toelaat:

€ 60,- per week voor een 1 persoons huishouden.

Voor iedere persoon meer in dit huishouden: € 10,00 per week er bij.

€ 40,- per week voor 1 persoon die verblijft in een instelling.

Wat als ik niet uitkom met mijn leefgeld?

Wij kunnen geen rekening houden met persoonlijke keuzes die u maakt, wij kunnen uitsluitend kijken naar uw budget. Echter kunnen we hierover zeker in overleg.

Wanneer krijg ik mijn leefgeld?

Standaard maken wij uw leefgeld iedere maandag aan u over. Mocht u dit op een andere dag willen kan dat uiteraard ook. In sommige gevallen wordt als dit gewenst is het leefgeld gespreid over de week overgemaakt.

Wanneer wordt het leefgeld betaald als het die dag een feestdag is?

Niet op alle feestdagen is bankverkeer mogelijk, maar de ontwikkelingen hierin gaan erg snel. Wij doen ons best het leefgeld op de afgesproken dag op uw rekening te storten. Indien dit niet mogelijk is zullen we dit per feestdag beoordelen.

Wat gebeurt er als er te weinig saldo is om mijn leefgeld over te maken?

Dit proberen wij natuurlijk te voorkomen. Mocht deze situatie zich toch voordoen zullen wij datgene wat overgemaakt kan worden naar u over maken en het restant ontvangt u dan zo snel mogelijk. U krijgt hierover ook bericht: telefonisch of per mail.

Hoe kan ik extra geld aanvragen?

U kunt extra geld aanvragen via IBS online. U krijgt dezelfde dag een terugkoppeling via het systeem of uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd. Indien u voorgaande mogelijkheid niet heeft, kunt u via de mail of telefonisch extra geld aanvragen. Ook hier geldt dat u nog dezelfde dag bericht krijgt of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

In alle gevallen geldt dat het door u aangevraagde extra geld de volgende werkdag in de loop van de dag op uw rekening staat als het is goedgekeurd. Wij hebben geen invloed op hoe laat dat zal gebeuren.

Krijg ik het gehele vakantiegeld op mijn leefgeldrekening gestort?

Krijg ik het gehele vakantiegeld op mijn leefgeldrekening gestort? U dient te beseffen dat het niet vanzelfsprekend is dat het vakantiegeld (volledig) aan u overgemaakt wordt.  Dit is afhankelijk van veel verschillende omstandigheden die per persoon verschillen.Onze financiële administratie zal na binnenkomst van het vakantiegeld beoordelen wat de mogelijkheden zijn. Het kan dus gebeuren dat u van uw vakantiegeld niets overgemaakt krijgt.

Over het algemeen geldt:
Heeft u geen schulden en/of achterstanden: U kunt het volledige vakantiegeld ontvangen op uw leefgeldrekening. Indien u dit bedrag in delen wenst te ontvangen, kunt u daar natuurlijk met ons afspraken over maken. Voor mensen met problematische schulden of betalingsachterstanden geldt dat u maximaal 50% van het vakantiegeld op uw leefgeldrekening kunt ontvangen. Zit u in de MSNP of WSNP dan beoordeelt de schuldhulpverlener hoeveel vakantiegeld u mag behouden op uw beheerrekening en vervolgens beslissen wij (aan de hand van bovenstaande) of er vakantiegeld op uw leefgeldrekening overgemaakt kan worden.

Als ik een klacht heb, wat moet ik dan doen?

Als u een klacht hebt, stellen wij het op prijs als u dit eerst met ons bespreekt. Indien wij er dan samen niet uit komen, kunt u schriftelijk uw klacht indienen. Hierna wordt de klacht behandeld en krijgt u zo snel mogelijk antwoord. Bent u van mening dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u een klacht indienen bij de rechtbank. De rechter zal dan ons vragen om op de klacht te reageren. Indien nodig zal de rechtbank een zitting plannen waarvoor wij dan net als u worden uitgenodigd. De rechter zal dan uiteindelijk beoordelen of de door u ingediende klacht terecht is of niet.

Tijdens het bewind

Wat moet ik zelf nog doen als ik onder bewind sta bij Myrtax Bewindvoering?

U dient ons altijd op de hoogte te houden van veranderingen in uw leven. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat u gaat samen wonen, dat er een baby is geboren, dat u verhuist, kortom alles wat van invloed is op uw financiële huishouding dienen wij te weten.

Krijg ik geen post meer als ik onder bewind sta?

Op het moment dat wij de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, worden alle bij ons bekende instanties en schuldeisers door ons aangeschreven met het verzoek om alle post, tot nader bericht naar ons te sturen. Niet iedere instantie of schuldeiser doet dit (direct). Het kan dus voorkomen dat u nog steeds post ontvangt. Wij vragen dan ook aan u om dit dan zo snel mogelijk door te sturen via de mail of per post.

Hoe kan ik zien wat jullie met mijn geld doen?

Wij maken gebruik van het softwareprogramma IBS. Dit programma beschikt ook over een mogelijkheid voor cliënten om in te loggen: IBS online. U krijgt een mail met daarin de voor u geldende inloggegevens. Hiermee kunt u inzicht krijgen in uw beheerrekening en alle transacties die daar op plaatsvinden. Tevens ziet u, indien van toepassing, een overzicht van uw schulden. U kunt inloggen op uw pc, laptop, tablet of mobiele telefoon.

Als ik wil stoppen met de bewindvoering, kan dat?

Bewind wordt uitgesproken door een rechter en kan ook alleen opgeheven worden door een rechter. Er zijn 2 verschillende gronden: lichamelijke en/of geestelijke toestand of het hebben van problematische schulden. Een combinatie is ook mogelijk.

Indien het bewind is uitgesproken op basis van lichamelijke of geestelijke toestand zal de rechter altijd navraag doen bij de bewindvoerder en/of bij de instelling die de cliënt begeleidt of de grond nog aanwezig is. Indien zij van mening zijn dat u het zelf weer kunt zal de rechter het bewind opheffen. Indien dit niet het geval is dient u er vanuit te gaan dat het bewind voort duurt.

Indien het bewind is uitgesproken op basis van problematische schulden kunt u de rechter op elk gewenst moment verzoeken het bewind weer op te heffen. De rechter zal echter wel kijken naar de op dat moment geldende omstandigheden. Zijn de schulden bijvoorbeeld onder controle of zelf afgelost en ook wordt er gekeken of er sprake is van verkwisting.

Als bewindvoerder zijn wij verplicht om de rechtbank te informeren als er geen sprake meer is van problematische schulden (de grond is dan tenslotte verdwenen) en hierbij advies uit te brengen of het bewind opgeheven kan worden.

Kan ik blijven internetbankieren als ik onder bewind sta?

Dit verschilt per bank. Voor de meeste banken geldt: U krijgt geen toegang meer tot internet bankieren. Dit wordt automatisch stopgezet als wij de bank informeren dat u bij ons onder bewind staat.

Bij de ABN AMRO is het wel mogelijk om te blijven internetbankieren met uw leefgeldrekening.

Divers

Moet ik de kosten voor de bewindvoering zelf betalen?

Als u onder bewind bent gesteld vragen wij voor u bijzondere bijstand aan bij de gemeente waar u woont. De gemeente beoordeelt vervolgens of u wel of geen draagkracht heeft om de kosten zelf te voldoen. Indien u een inkomen op bijstandsniveau heeft, wordt vrijwel altijd het tarief voor de bewindvoeringskosten en de intake door de gemeente vergoed. Indien u een baan of een ander soort uitkering heeft en als gevolg daarvan een hoger inkomen, zult u zeer waarschijnlijk de kosten (gedeeltelijk) zelf moeten betalen.

Hoe weet ik of jullie het werk goed doen?

Wij willen transparant zijn naar u toe. Vandaar dat u ook zelf in kunt loggen in ons softwaresysteem IBS Online.

Voor mensen die hier geen gebruik van kunnen maken kunnen wij, indien daar behoefte aan is, maandelijks overzichten van de transacties op de beheerrekening per post of mail naar u toe sturen.

Ieder jaar dienen wij aan de rechter te laten zien wat wij met uw geld hebben gedaan. Dit is de rekening en verantwoording. Indien u zelf in staat bent om deze rekening en verantwoording te begrijpen, sturen wij deze eerst naar u op en vragen wij u om dit te controleren en, indien akkoord, te ondertekenen alvorens wij deze indienen bij de rechtbank.

Kan ik overstappen naar jullie als ik ontevreden ben over mijn huidige bewindvoerder?

In principe is dat mogelijk. Wij verzoeken u wel om eerst met de huidige bewindvoerder eventuele problemen te bespreken en te kijken of er toch geen mogelijkheid is om de samenwerking voort te zetten. Indien blijkt dat dit echt niet kan, zullen wij contact opnemen met de huidige bewindvoerder en trachten wij er samen voor te zorgen dat een overstap zo soepel mogelijk verloopt. De rechtbank beslist uiteindelijk of u mag overstappen naar een andere bewindvoerder.

Hoe snel wordt mijn mail beantwoord?

Wij streven er naar om uw mail binnen 48 uur( op werkdagen) te beantwoorden. Dit lukt echter niet altijd. Hebt u er begrip voor als het in vakantieperiodes iets langer duurt. Wij maken wel zo veel mogelijk een selectie in de mail. Mailtjes die betrekking hebben op extra geld, proberen wij zo snel mogelijk te behandelen.

Jullie hebben een kantoor in Doetinchem, maar ik woon elders in het land. Hoe krijg ik jullie te spreken?

Onze telefonische bereikbaarheid vindt u op onze website. Daarnaast kunt u ons 24 uur per dag een mail sturen. Voor persoonlijk contact is de afstand voor ons geen enkel probleem. Wij komen op verzoek bij u thuis om zaken te bespreken. Ook zal een van onze bewindvoerders persoonlijk aanwezig zijn bij zittingen.

Myrtax Bewindvoering Gezellenlaan 7, 7005 AX Doetinchem
Kvk: 64686663 IBAN: NL37ABNA0589492950
Email: info@myrtax.eu

Bel ons op 0314 - 200 121
Copyright Myrtax Bewindvoering 2021 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design